privacy verklaring

0.0 inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook informatie over jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Karenkoole.nl

02. Doel van gegevens

03. Ontvangers

04. Opslagperiode

05. Beveiliging

06. Jouw rechten

07. Plichten

privacy

01. KarenKoole.nl

Dit is de website van Karen Koole.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door mij verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mij, neem dan gerust contact op via contact@karenkoole.nl

mail, website, backup

03. Ontvangers

De gegevens die ik ontvang en verwerk worden beheerd d.m.v.:

01. Active Campaign
De nieuwsbrieven worden verzonden met Active Campaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Active Campaign.

02. Siteground
De e-mail, website en back-ups van KarenKoole.nl wordt gehost door Siteground. Als jij contact opneemt via de contactformulieren of via mail, worden die betreffende berichten opgeslagen op de servers van Siteground.

waarom

02. Doel van Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens door mij verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Ik verstuur e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.  Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van KarenKoole.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met mij via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en berichttekst.

03. Analytics
Via de website van KarenKoole.nl worden jouw gegevens verzameld om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

tijd

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd door mij bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Active Campaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@karenkoole.nl

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact met mij opneemt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van siteground. Die mails worden maximaal zeven jaar bewaard.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

privacy

01. KarenKoole.nl

Dit is de website van Karen Koole.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door mij verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mij, neem dan gerust contact op via contact@karenkoole.nl

waarom

02. Doel van Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens door mij verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Ik verstuur e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.  Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van KarenKoole.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met mij via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en berichttekst.

03. Analytics
Via de website van KarenKoole.nl worden jouw gegevens verzameld om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

mail, website, backup

03. Ontvangers

De gegevens die ik ontvang en verwerk worden beheerd d.m.v.:

01. Active Campaign
De nieuwsbrieven worden verzonden met Active Campaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Active Campaign.

02. Siteground
De e-mail, website en back-ups van KarenKoole.nl wordt gehost door Siteground. Als jij contact opneemt via de contactformulieren of via mail, worden die betreffende berichten opgeslagen op de servers van Siteground.

tijd

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd door mij bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Active Campaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@karenkoole.nl

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact met mij opneemt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van siteground. Die mails worden maximaal zeven jaar bewaard.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen
fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde
systemen en software.

De persoonsgegevens die door mij of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software 

en zijn beveiligd met een wachtwoord. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van KarenKoole.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

06. Jouw Rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die door mij vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door mij te laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij mij opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dien ik al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij

04. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij KarenKoole.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat KarenKoole.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat KarenKoole.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@karenkoole.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van mij via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ik de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met mij, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Ik behoud me het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ik dit  gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van mijzelf en de website KarenKoole.nl te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via contact@karenkoole.nl.