verwerken van seksueel misbruik

Als je seksueel misbruik meemaakt als kind is dat een ingrijpende gebeurtenis. Vaak praat je er met niemand over en ga je zo goed en kwaad als het kan door met je leven. Je wil het heel graag achter je laten, maar toch blijkt vaak dat het seksueel misbruik uit je jeugd je leven toch nog steeds beïnvloedt. 

de impact op je leven 

Iedereen zal beamen dat het afschuwelijk is als een kind seksueel misbruik meemaakt. Maar als je vraagt wat er zo afschuwelijk aan is, dan kunnen mensen dat vaak niet benoemen. Om te begrijpen wat de impact van seksueel misbruik écht is, moet je weten wat er precies in het innerlijk van een kind gebeurt door het misbruik.

leven zonder triggers

Ik weet hoe het is om te leven met onverwerkt seksueel misbruik. Na verschillende therapieën gevolgd te hebben, liep ik nog steeds tegen allerlei problemen aan. Ondertussen was ik zelf opgeleid als Kernkind- en Systemisch coach, maar telkens waren er weer triggers, die zorgde dat ik niet vrijuit kon leven. Dat was frustrerend en ontmoedigend. Gelukkig kwam ik een therapeut/opleider tegen die een unieke methodiek gebruikte, die specifiek ontwikkeld was om seksueel misbruik te verwerken. En eindelijk na al die jaren, was er iets dat blijvend verschil maakte. Nu ben ik zelf gespecialiseerd in de verwerking van seksueel misbruik. . 

Helen begint met inzicht. Inzicht in wat er nou precies in het innerlijk van een kind gebeurt als het seksueel misbruik wordt. Inzicht in de schade en gevolgen van seksueel misbruik op je leven.

het moment

Wat gebeurt er nou met je als kind in het eerste moment dat je seksueel misbruikt wordt? Wat duidelijk is, is dat er verschuivingen plaatsvinden op alle gebieden van je leven en in alle lagen van je bestaan. Het is een aanslag op je lijf en ziel.

In je binnenwereld ontstaat er een innerlijke splitsing. Er worden valse verbindingen gemaakt.

Het moment zelf bestaat uit 5 indringende delen, die elkaar razendsnel opvolgen en in 1 seconde samen vallen.

De verschillende delen zijn, de shock waarin je raakt. De volwassen seksualiteit waar je gedwongen mee geconfronteerd wordt. Het verlies van je kind zijn. De hulpeloosheid, en het geheim dat de andere delen bedekt en omhult.  

de schade

De schade van de shock is dat je vanuit je hoofd gaat leven. Je kan niet meer volledig bij je eigen lijf ten rade gaan. Je zelfbescherming is onbetrouwbaar geworden.

Je binnenwereld raakt verdeeld. Het zorgt ervoor dat je niet kan beslissen over je eigen leven. De dader houdt de verdeeldheid in stand door zijn geïnternaliseerde kracht. 

Deze verdeeldheid bestaat uit een aangepast deel,  de binnengedrongen dader, het bevroren deel, het oorspronkelijke deel en het deel dat behoefte heeft aan de getuige die deze verdeeldheid kan helen. De verschillende delen zorgen ook op een andere manier voor verdeeldheid. Ze geven elkaar de schuld of negeren elkaar. Dat lijdt tot innerlijke onrust en tot veroordelend naar jezelf toe zijn. Waarom zeg ik nou geen nee? Waarom doe ik niets? 

De schade door de seks is dat de dader een seksuele imprint in jou maakt. De daderseksualiteit is je voorbeeld voor seksualiteit. De voorkeuren van de dader, zijn seksuele gedrag en geur. Het is je eerste ervaring met seks. De imprint is: Dit is seks. Zo is seksualiteit.

Je wordt het antwoord op de bepaalde, specifieke seksuele behoefte van de dader. Je leert deze handelingen te doen en/of ondergaan in de shocktoestand. 

De schade van het verlies van het kind zijn is dat je een schijnvolwassene wordt. Door het misbruik verlies je je vertrouwen in volwassenen. Wie kan je nog vertrouwen? Doen alle volwassenen dit? 

Je hebt het als kind nodig dat de wereld begrijpelijk voor je is. In je schijnvolwassenheid trek je onjuiste conclusies en neem je overtuigingen aan om je beeld van de wereld weer recht te trekken. Deze bepalen uiteindelijk je gedrag. 

De schade door de de hulpeloosheid is dat je een getuige nodig had. Iemand die zag wat er gebeurde. Die was er niet en nu worstel je alleen verder. Je wilt dat iemand ziet wat er met jou gebeurd is. Je wil erkenning. En onbewust zoek je daar steeds naar. Je kan jezelf niet helen en hebt iemand anders nodig die je daarbij helpt. Zolang dat er niet is, heb je erkenning nodig van anderen. 

Doordat de ervaring geheim moet blijven, kan je niemand vertellen over wat er met jou gebeurd is. Het maakt eenzaam en zorgt ervoor dat er altijd iets tussen jou en het contact met de ander staat. 

Alle ervaringen in het moment vallen samen in een seconde. Een verloren, tijdloze seconde. Je draagt deze ervaringen met je mee tot ze weer volledig geïntegreerd zijn. In alles wat je doet in je leven, zit de schade van deze seconde verweven.  

gevolgen

De gevolgen van de schade die in het moment van het seksueel misbruik is ontstaan, tonen zich in jouw leven. Vaak leg je zelf de link niet met het misbruik uit je jeugd. Toch is die er wel. Door het misbruik ben je traumaseksueel geworden en heb je een psychische dwarslaesie. 

traumaseksualiteit

Traumaseksualiteit is een (tijdelijke) seksuele identiteit. Het ontstaat als een schokkende gebeurtenis verbonden raakt met lust en seksualiteit. 

De kenmerken van traumaseksualiteit zijn:

Tweestrijd in je seksuele behoefte – Er is strijd in jezelf tussen je eigen seksualiteit en de imprint van de seksualiteit van de dader. 

Actief slachtofferschap – De imprint van de lust en seksualiteit van de dader is nog in jou aanwezig. Zolang je het seksueel misbruik niet verwerkt hebt, blijf je de ervaring herhalen of vermijden.

Je hebt twijfels over je seksuele geaardheid. Over mannelijk- en vrouwelijkheid. 

Je lust is besmet. 

 

psychische dwarsleasie

Traumaseksualiteit gaat altijd gepaard met een psychische dwarslaesie. Je leeft met een scheur door je lijf en een blokkade bij je keel. Je bent emotioneel verlamd.

Je leeft een innerlijk verdeeld leven met veel onmacht en angst. Je gevoelsleven is voor een deel bevroren. Je hebt geen beschikking over je eigen ja/nee. De mensen om je heen zien de aangepaste versie van jou. En wat je eigen behoeften zijn, kan je naar buiten toe niet duidelijk maken.    

Je bent (chronisch) alert en hebt last van onverklaarbare klachten.

Als je het seksueel misbruik nog niet verwerkt hebt heb je kans dat je in de misbruikstand terecht komt,  omdat je zelfbescherming en agressiehantering niet meer goed functioneren. In de misbruikstand trekt de energie uit je lichaam naar je hoofd en krijgt de wil van iemand anders voorrang op je eigen wil. 

ANIMATIE TRAUMASEKSUALITEIT

helingsproces

Daar waar de schade in het moment ontstaan is, ligt ook de kern tot het verwerken van het seksueel misbruik. De shock, de seksualiteit, het kind-af zijn, het geheim en de zo gemiste getuige. De schade ligt in jou verscholen. Maak het zichtbaar en werk aan je herstel!

de dader er uit

Je weet nu dat dat de verinnerlijkte macht van de dader jouw leven nog steeds bepaalt. Dat er tussen jou en de dader nog altijd (valse) verbindingen bestaan.  Wil je van de invloed van de dader in je leven af? 

Dan moet de dader er uit!

Dat vergt moed. Moed om te kijken naar de schade die de dader in je leven heeft veroorzaakt. Alles wat had kunnen zijn en niet geweest is. De pijn over een leven dat maar half geleefd is. 

Maar eindelijk niet meer bezet zijn voelt ook als een verademing. Om de plek in jezelf in te gaan nemen die zo lang bezet is geweest door de dader. Je kan je eigen (seksuele) identiteit gaan ontwikkelen. Het is een mogelijkheid tot groei, om te worden wie jij werkelijk bent. 

Een weg uit het doolhof van seksueel misbruik.

 

BEN JE ER KLAAR voor OM:

→  te werken met een methodiek die al 1000+ mensen heeft geholpen?

→  begeleid te worden door iemand die weet waar jij door heen gaat?

→  dat wat je verloren hebt door het misbruik weer terug te vinden?

→  je lijf weer toe te eigenen?

→  een heel en compleet leven te leiden?

Ben je er klaar voor om:

 

  • Te werken met een methodiek die al 1000+ mensen heeft geholpen?
  • begeleidt te worden door iemand die weet waar jij doorheen gaat?
  • dat wat je verloren bent in het misbruik weer terug te vinden?
  • je lijf weer toe te eigenen?
  • weer een heel en compleet leven te leiden?

Helen betekent niet dat de schade nooit bestaan heeft

 

Het betekent dat de schade je leven niet meer bepaalt