3 REDENEN WAAROM JIJ JE SOMS ZO EENZAAM VOELT

De 3 beste boeken over seksueel misbruik

Eenzaamheid is niet alleen iets dat herkenbaar is voor oude mensen die geen familie hebben en alleen thuis zitten. Je kan je ook eenzaam voelen als je jong bent, midden in het leven staat en veel vrienden en kennissen hebt.

Wat is eenzaamheid?
Je zou eenzaamheid kunnen definiëren als “niet één zijn met iets in jezelf“.

Het niet één zijn met iets in jezelf kan je ook omschrijven als niet helemaal in contact zijn met alles dat in jezelf aanwezig is. Dit werkt door in het contact dat je hebt met anderen. Je kan namelijk pas echt verbinding maken met andere mensen als je eerst verbinding met jezelf hebt gemaakt.

Dat je je eenzaam voelt heeft dus niet perse te maken met de hoeveelheid vriendschappen die je hebt of met hoeveel mensen je contact hebt. Het gaat over de mate van verbondenheid die je voelt in jezelf en met de mensen om je heen. Je kan je dus ook eenzaam voelen als je samen met andere mensen bent. 


De impact van eenzaamheid
Eenzaamheid kan grote impact op je leven hebben. 

Psycholoog Kory Floyd is de schrijver van het boek “The Loneliness Cure –  Six strategies for finding real connectons in your life”. Hij stelt dat als we ons niet verbonden voelen met de mensen om ons heen, onze gezondheid daar onder lijdt. Het veroorzaakt gevoelens van leegte, verdriet, angst en afgeslotenheid en maakt dat we bevattelijker worden voor angststoornissen en depressie.

Als sociale wezens hebben we verbinding nodig met de mensen om ons heen. Het is de sleutel tegen eenzaamheid en die verbinding begint bij onszelf. 

Eenzaamheid & seksueel misbruik
Omdat seksueel misbruik er voor zorgt dat er verdeeldheid ontstaat in je innerlijke structuur, tast het de verbinding aan die je hebt met jezelf en de omgang met de mensen om je heen. 

Ook veroorzaakt het misbruik allerlei gevoelens die zo overweldigend zijn dat je ze als kind niet kunt plaatsen en verwerken. Het zorgt ervoor dat je overlevingsstrategieën en patronen ontwikkelt, die nog meer eenzaamheid veroorzaken. Het zijn deze strategieën en patronen waar je later in je leven last van krijgt en die de eenzaamheid in stand houden.     

Het laat zich op de volgende manieren in je leven zien:  

Je hebt in vriendschappen niet het gevoel dat je echt op een diep niveau contact kunt krijgen. Het voelt of er iets tussen jou en de ander zit. Of je de ander niet goed kan bereiken.   

Je voelt je soms zo intens eenzaam. Geïsoleerd. Je snapt zelf ook niet waar dit gevoel vandaan komt. Je hebt je leven best op de rit en toch is eenzaamheid een onderdeel van je leven.  

In een groep met mensen heb je het gevoel dat je er niet echt bij hoort. Het is alsof je anders bent en er geen deel van uitmaakt. Je beweegt je aan de rand van de groep en weet niet wat je zou kunnen doen om te zorgen dat je er wel onderdeel van kan worden.  


Drie redenen die eenzaamheid veroorzaken
De overlevingsstrategieën en patronen die ontstaan hebben als resultaat dat eenzaamheid verweven raakt in je leven. Ze hebben te maken met het leven met een geheim, het verlies van je kind zijn en het feit dat je geen hulp hebt gekregen.      

1. Leven met een geheim
De dader wil niet dat het seksueel misbruik uitkomt. Daardoor zorgt hij/zij ervoor dat het misbruik een geheim wordt. Dit doet de dader door middel van bezweringen. Het zijn directe bezweringen (als je het vertelt moet je naar de gevangenis) of indirecte uitspraken (jij wil dit toch zelf ook), die ervoor zorgen dat je als kind het geheim bewaard.

Het geheim vormt in jou een ondoordringbare laag, die ervoor zorgt dat er een blokkade ontstaat in je lichaam (blokkade in voelen en keelblokkade) en verhindert dat je jezelf als compleet mens kunt voelen en laten zien/horen naar de buitenwereld. Het niet kunnen laten zien van wie je werkelijk bent met alle gevoelens die in jou aanwezig zijn, schept afstand in je eigen gezin en tot de wereld om je heen. Het maakt je eenzaam.     


Het ergste gedeelte van de herinneringen is niet de pijn. Het is de eenzaamheid. Herinneringen moeten gedeeld worden.  

~Lois Lowry


2. Verlies kind zijn
Op het moment dat een volwassene seks heeft met een kind, verlies je je kinderlijke onschuld. Je wordt het domein van de volwassenen in getrokken, zonder dat je daar zelf klaar voor bent.  Je bent in één keer kind-af. De dader doet net of jij volwassen bent (met een kind heb je immers geen seks). Door het misbruik ben je een onzichtbare grens overgegaan. Je bent geen kind meer, maar je hoort ook niet echt bij de volwassenen. Vanaf dat moment sta je als pseudo volwassene in de wereld, maar dan wel met de emotionele ontwikkeling van een kind. Aansluiting vinden bij andere kinderen wordt daardoor lastig.


3. Geen hulp
Je had als kind dat misbruikt werd hulp nodig. Iemand die binnen kwam en ervoor zorgde dat het misbruik gestopt werd.

De realiteit is echter dat je alleen was en dat niemand je in bescherming heeft genomen. Die realisatie is voor een kind ondraaglijk en de eenzaamheid die je in dat moment hebt ervaren raakt in jou verankerd. Om de situatie het hoofd te bieden ontstaan er beperkende overtuigingen zoals: 

  • Ik kan op niemand bouwen
  • Ik doe het wel alleen
  • Ik heb niemand nodig

Deze overtuigingen hebben ook onbewust nog invloed op je volwassen leven. Je doet het allemaal wel alleen, dus om hulp vragen komt vaak niet eens in je op! En als er hulp aangeboden wordt is het moeilijk om dit te accepteren. Jij hebt helemaal niemand nodig! De overtuigingen doen na al die jaren nog steeds hun werk.    


Eenzaamheid komt niet van niemand om je heen hebben, maar van het niet in staat zijn de dingen die voor jou belangrijk zijn te communiceren. 

~Carl Gustav Jung


Tot slot
De eenzaamheid die aanwezig is in je leven na seksueel misbruik is dus heel goed te verklaren. Het ligt niet aan jou!

Wel is eenzaamheid een signaal dat er iets in jou nog aandacht nodig heeft. Weer contact maken met alles in jezelf zorgt ervoor dat je je weer “heel” gaat voelen. In verbinding met jezelf. En met de ander. Dan is het afgelopen met de eenzaamheid.

Herken je dit in jouw leven en zou je hier wel verder mee aan de slag willen gaan? Maak dan een afspraak zodat ook jij de eenzaamheid achter je kunt laten en weer volop in het leven kan staan.