WAT JOU GELUKKIG MAAKT (EN HOE JE ERACHTER KOMT)

De 3 beste boeken over seksueel misbruik

Gelukkig zijn. Het lijkt een ongrijpbaar iets. Wanneer voel je je gelukkig en wanneer niet, en waarom? Wat wel helder is, is dat je gelukkig voelen rechtstreeks samenhangt met het wel of niet vervullen van je behoeften.

Behoeften
Fysieke zorg, liefde, nabijheid, bescherming, zekerheid, stabiliteit, erbij horen, erkenning en waardering. Het zijn enkele belangrijke universele behoeften van een mens en als ze vervuld zijn dragen ze bij aan een fijn en gelukkig leven.

Gevoelens en behoeften
Gevoelens en behoeften zijn nauw met elkaar verbonden. Simpel gezegd: Als een behoefte vervuld is voel je je prettig en als een behoefte niet vervuld is voel je je akelig. Inzicht in de behoeften die onder je gevoel aanwezig zijn is van belang, omdat je dan iets kan doen aan de manier waarop je je voelt.

Als je bijvoorbeeld verdrietig en ontstemd bent omdat je veel werk gestopt hebt in het bereiden van een heerlijke maaltijd en niemand iets over het eten zegt, zit daar vaak de behoefte aan erkenning en waardering onder. Als je van deze behoefte weet, dan kan je concreet actie ondernemen om deze behoefte vervuld te krijgen. Je zou dan kunnen zeggen dat je het fijn vindt dat er aandacht is voor alle tijd die je het in het koken hebt gestopt. Of je zou kunnen besluiten niet meer zoveel tijd aan het eten te besteden of hulp bij het koken te vragen. Zo kan je goed voor jezelf zorgen omdat je onderkent wat je nodig hebt om je goed te voelen.

Onvervulde behoeften
Onvervulde behoeften roepen dus allerlei, op het eerste gezicht, onprettige gevoelens op. Kwaad zijn, je schuldig voelen, verward raken, je machteloos voelen. Toch omvatten ze een schat aan informatie, omdat je door in te zoomen op de behoefte, steeds beter leert wat je nodig hebt om je gelukkig te voelen.

Onvervulde behoeften en kindertijd
Het zijn niet alleen behoeften in het heden die meespelen in hoe je je voelt. Ook onvervulde behoeften vanuit het verleden spelen een rol. We zijn als we opgroeien afhankelijk van onze ouders/verzorgers om onze behoeften te vervullen. Of deze behoeften wel of niet vervuld zijn, heeft grote invloed op je volwassen leven. Wat je in je kindertijd/jeugd nodig had (denk aan onvoorwaardelijke liefde, ondersteuning, empathie, troost) niet hebt gekregen, probeer je in je volwassen leven nog te vervullen. Een (kinds)deel in jou zoekt nog steeds bij de ander wat je toen niet van je ouders/verzorgers hebt gekregen. 

Het diepste geheim van gelukkig zijn, is goed
contact hebben met alle delen in jezelf

Traumatische en pijnlijke ervaringen 
Hoe meer je in contact bent met jezelf (en dus met je behoeften), hoe gelukkiger je je voelt. Na traumatische of zeer pijnlijke ervaringen in je jeugd ontstaat er een innerlijke verdeeldheid in je persoonlijkheidsstructuur. Dit verstoort de relatie met jezelf. Contact hebben met alles wat in je leeft en de behoeften onderkennen die in jou aanwezig zijn gaat dan niet meer automatisch. Een vraag als “wat wil ik?” kan dan moeilijk te beantwoorden zijn.

Inzicht in behoeften
Ook al is het lastiger om contact te maken met je behoeften, dat wil niet zeggen dat je helemaal niet kan voelen wat je nodig hebt! De tijd nemen om naar binnen te gaan en goed af te stemmen op wat voor jou belangrijk is, is juist dan heel behulpzaam. Inzicht in je eigen behoeften geeft je handvatten voor het creëren van een fijn en gelukkig leven voor jezelf.

Wat maakt jou gelukkig?
De oplossing tot geluk zit dus in het vervullen van behoeften. Lees de lijst met universele behoeften hieronder eens door en kijk welke daarvan voor jou van belang zijn en bij je resoneren.

Je kan ook de volgende vragen beantwoorden.

Welke onprettige gevoelens kom ik telkens weer tegen in mijn leven en als ik me zo voel, wat heb ik dan écht nodig?

Wat heb ik als kind gemist?

Wie of wat had ik op de moeilijkste momenten in mijn jeugd het meest nodig?

Zijn er overeenkomsten tussen mijn behoeften in het heden en verleden?

Deze lijst met behoeften is gebaseerd op het werk van Marshall Rosenberg. Meer informatie over de relatie tussen behoeften en gevoelens vind je onder andere op de website van NCGC.